W kwietniu na Grunwaldzkiej jest bardzo „profesjonalnie” – dzieciaki poznają bowiem przedstawicieli różnych profesji – od nauczyciela, przez piekarza, do