Program

PROGRAM

Podstawę naszych działań stanowi dziecko i jego rozwój. Dzieciństwo to bardzo ważny okres dla rozwoju jednostki, w którym zachodzą podstawowe procesy nadające kształt osobowości. Wszystkie dzieci wyposażone są w wewnętrzną energię, która skłania je do aktywności i sprawia, że są niestrudzone, nie boją się wysiłku, wręcz stale go poszukują. Zdaniem Marii Montessori na tej potrzebie spontanicznej i wszechstronnej aktywności dzieci należy oprzeć wychowanie.

Celem metody Montessori jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości, zdobywanie wiedzy, umiejętności współdziałania i samodzielności, która pozwala na niezależność od świata dorosłych. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym i specjalnie dla nich przygotowanym środowisku, przy współpracy z nauczycielem. Każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości, natomiast nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje jego  postępy i trudności, proponując zadania, do których jest już gotowe. Zróżnicowanie wiekowe  natomiast sprzyja wymianie wzajemnych zdolności, umiejętności i stwarza możliwości do wzajemnej pomocy.

Wychowanie dziecka jest wspaniałym, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialnym zadaniem.  Najpiękniejsze, co możemy dać dzieciom to zaufanie i wiara w ich naturalny potencjał.

W naszej pracy pedagogicznej orientujemy się na podstawach Marii Montessori i widzimy dziecko jako „Budowniczego samego siebie” , które w swoim indywidualnym planie budowania wykorzystuje wszelkie predyspozycje swojej osobowości: siły, umiejętności i uprawnienia. Najwyższym celem rozwoju dziecka jest jego samodzielność, która pozwala mu na niezależność od świata dorosłych. Wspieramy dzieci w zdobywaniu tego i im towarzyszymy. Z tej sytuacji tworzy się nasza pedagogiczna codzienność z dziećmi i wynikające z tego propozycje, aktywności i projekty. W przygotowanym otoczeniu, poprzez doświadczenie oparte na autentycznych wzorcach Marii Montessori dziecko znajduje zarówno możliwość samodzielnego zajęcia, zaplanowania czynności, jak i wspólnej zabawy, pracy w małych grupach lub z całą społecznością. Materiały montessoriańskie (dnia codziennego, zmysłów, języka, matematyczne i przyrodnicze) są stałą częścią przedszkola. One pobudzają dziecko w jego zróżnicowanych fazach sensytywnych do pracy i odkryć. Zadaniem dorosłego jest zaufać dziecku. Zaufać, że dziecko wie, czego potrzebuje i wybrać dla niego odpowiednie zajęcie. W Montessori pedagodzy nie są po to, aby dziecko pouczać i „rozwijać”, ale po to, żeby być pomocnym i zaproponować nowe materiały odpowiednie do fazy rozwoju każdego dziecka z osobna. I tak prośba małej dziewczynki skierowana do Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samodzielnie” stała się myślą przewodnią pedagogiki Montessori.

Oprócz tego dużą rolę w naszej placówce spełniają zajęcia ruchowe. W sali, na tarasie i w ogrodzie oraz podczas wycieczek. Dzieci mają możliwość do ruchu w zaplanowanej, jak i wolno wybranej formie. Następnym głównym celem naszej pracy jest zapoznanie dziecka z powiązaniami w przyrodzie i z jego pozycją w świecie. W naszym przedszkolu żyjemy z dziećmi na co dzień, w szacunku do samego siebie i innych oraz z poszanowaniem osobliwości każdego. Dziecko doświadcza socjalną wspólnotę w uregulowanym rytmie dnia, w którym porządek ma duże znaczenie. To zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia oraz rodzi w nim odpowiedzialność społeczną i rozwinięcie osobowości przygotowanej do uczenia się przez całe życie.

Do 9:00 – gromadzenie się Dzieci w sali przedszkolnej

Do 11:20 – zajęcia z materiałem Montessori
9:00-11:00 – śniadanie do dyspozycji Dzieci
11:20 – krąg tematyczny
11.50 – wyjście na świeże powietrze
13:00 – obiad
13:30 – mycie zębów
13:45-15:30 – leżakowanie i odpoczynek
15:00 – 17:00 -podwieczorek
od 14:30 – zajęcia z materiałem Montessori, zajęcia dodatkowe

Spotkania z teatrem, Mikołajki, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci i Dziadka, bal przebierańców, spotkanie Bożonarodzeniowe, wycieczki, zajęcia taneczne, wyjazdy śniegowe, wyjścia na basen, nauka jazdy na rolkach.